Thanh Hóa sắp đấu giá nhiều mỏ khoáng sản

Theo thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, 7 mỏ khoáng sản lần này được mang ra đấu giá gồm: Mỏ đá vôi tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc (5,1ha), tiền đặt trước là hơn 1 tỷ đồng; Mỏ đất tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống (7ha) với giá đặt trước là 179 triệu đồng; Mỏ đất xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống (8,6ha), tiền đặt trước là 324 triệu đồng; Mỏ đất xã Thăng Bình, huyện Nông Cống (10ha), tiền đặt trước là 375 triệu đồng.

Mỏ đá bazan xã Yên Lạc, huyện Như Thanh (5ha), tiền đặt trước là 278 triệu đồng; Mỏ đá bazan xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh (6ha), tiền đặt trước là 121 triệu đồng và Mỏ đá vôi tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh (9,5ha), tiền đặt trước là 1,5 tỷ đồng. Giá khởi điểm để đấu giá 7 mỏ khoáng sản trên đều là 3% với bước giá cũng là 0,05%.

Hạn chót để người tham gia đấu giá có thể mua hồ sơ là ngày 16/7/2024, thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 16/7/2024 đến ngày 18/7/2024. Cuộc đấu giá trực tuyến được tổ chức vào ngày 19/7/2024, tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến Lacvietauction.vn.

Liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cuối tháng 6/2024 vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp ban hành 2 văn bản về việc hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn.

Cụ thể, ngày 12/4/2024, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa đã có thông báo đấu giá 8 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, được tổ chức vào ngày 23/5/2024 bằng hình thức trực tuyến.

Đối với mỏ đất có diện tích 4ha tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, người tham gia đấu giá phải đặt trước 150 triệu đồng, giá khởi điểm để đấu giá là 5%, bước giá 0,05%. Kết quả có 7 khách hàng có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến, nộp tiền đặt trước, đủ điều kiện đấu giá trực tuyến và tham gia đấu giá trực tuyến, trong đó có 4 khách hàng trả giá, 3 khách hàng không trả giá. Người trả giá cao nhất là Công ty TNHH Xây dựng H2 Trường An với giá đã trả là R = 52,05%.

Còn mỏ đất có diện tích 5ha thì tiền đặt trước là 232 triệu đồng, giá khởi điểm để đấu giá là 1,162 tỷ đồng, bước giá là 12 triệu đồng. Kết quả: Có 8 khách hàng có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến, nộp tiền đặt trước, đủ điều kiện đấu giá trực tuyến và tham gia đấu giá trực tuyến, trong đó có 2 khách hàng trả giá, 6 khách hàng không trả giá. Người trả giá cao nhất là Công ty cổ phần Đầu tư du lịch T&T với giá đã trả là 36,898 tỷ đồng.

Sau khi đấu giá thành công, hai doanh nghiệp trên bất ngờ có đơn xin hủy kết quả đấu giá, chấp nhận mất toàn bộ số tiền cọc trên mà không có bất kỳ khiếu nại nào với lý do, doanh nghiệp không đủ khả năng tài chính để tiếp tục thực hiện dự án.

Thùy Nga
Thùy Nga
Là biên tập viên của Diễn đàn kinh tế & tri thức với trách nhiệm nặng nề tôi luôn hoàn thiện và trao dồi những kỹ năng, kiến thức cần thiết cho bản thân để cập nhật những tin tức chính xác và nhanh nhất cho các độc giả

Theo thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, 7 mỏ khoáng sản lần này được mang ra đấu giá gồm: Mỏ đá vôi tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc (5,1ha), tiền đặt trước là hơn 1 tỷ đồng; Mỏ đất tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống (7ha) với giá đặt trước là 179 triệu đồng; Mỏ đất xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống (8,6ha), tiền đặt trước là 324 triệu đồng; Mỏ đất xã Thăng Bình, huyện Nông Cống (10ha), tiền đặt trước là 375 triệu đồng.

Mỏ đá bazan xã Yên Lạc, huyện Như Thanh (5ha), tiền đặt trước là 278 triệu đồng; Mỏ đá bazan xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh (6ha), tiền đặt trước là 121 triệu đồng và Mỏ đá vôi tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh (9,5ha), tiền đặt trước là 1,5 tỷ đồng. Giá khởi điểm để đấu giá 7 mỏ khoáng sản trên đều là 3% với bước giá cũng là 0,05%.

Hạn chót để người tham gia đấu giá có thể mua hồ sơ là ngày 16/7/2024, thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 16/7/2024 đến ngày 18/7/2024. Cuộc đấu giá trực tuyến được tổ chức vào ngày 19/7/2024, tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến Lacvietauction.vn.

Liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cuối tháng 6/2024 vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp ban hành 2 văn bản về việc hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn.

Cụ thể, ngày 12/4/2024, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa đã có thông báo đấu giá 8 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, được tổ chức vào ngày 23/5/2024 bằng hình thức trực tuyến.

Đối với mỏ đất có diện tích 4ha tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, người tham gia đấu giá phải đặt trước 150 triệu đồng, giá khởi điểm để đấu giá là 5%, bước giá 0,05%. Kết quả có 7 khách hàng có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến, nộp tiền đặt trước, đủ điều kiện đấu giá trực tuyến và tham gia đấu giá trực tuyến, trong đó có 4 khách hàng trả giá, 3 khách hàng không trả giá. Người trả giá cao nhất là Công ty TNHH Xây dựng H2 Trường An với giá đã trả là R = 52,05%.

Còn mỏ đất có diện tích 5ha thì tiền đặt trước là 232 triệu đồng, giá khởi điểm để đấu giá là 1,162 tỷ đồng, bước giá là 12 triệu đồng. Kết quả: Có 8 khách hàng có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến, nộp tiền đặt trước, đủ điều kiện đấu giá trực tuyến và tham gia đấu giá trực tuyến, trong đó có 2 khách hàng trả giá, 6 khách hàng không trả giá. Người trả giá cao nhất là Công ty cổ phần Đầu tư du lịch T&T với giá đã trả là 36,898 tỷ đồng.

Sau khi đấu giá thành công, hai doanh nghiệp trên bất ngờ có đơn xin hủy kết quả đấu giá, chấp nhận mất toàn bộ số tiền cọc trên mà không có bất kỳ khiếu nại nào với lý do, doanh nghiệp không đủ khả năng tài chính để tiếp tục thực hiện dự án.

Thùy Nga
Thùy Nga
Là biên tập viên của Diễn đàn kinh tế & tri thức với trách nhiệm nặng nề tôi luôn hoàn thiện và trao dồi những kỹ năng, kiến thức cần thiết cho bản thân để cập nhật những tin tức chính xác và nhanh nhất cho các độc giả

Bài viết liên quan