Sẽ có Bộ tiêu chí đánh giá cơ sở giáo dục đại học khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Diễn đàn có sự tham dự với hơn 500 đại biểu đến từ các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp/hiệp hội doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước cùng 50 thành viên của mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Với chủ đề “Xây dựng chiến lược nền tảng phát triển đại học định hướng đổi mới sáng tạo”, diễn đàn nhấn mạnh vào việc phát triển các trụ cột chính là chính sách – đào tạo – nghiên cứu, chuyển giao tri thức, giúp tập trung và sâu rộng hóa các vấn đề quan trọng, từ việc xây dựng chính sách để tạo điều kiện cho đổi mới, đến việc cải thiện quy trình đào tạo và tăng cường nghiên cứu cũng như chuyển giao tri thức và công nghệ từ trường đại học ra cộng đồng, doanh nghiệp.

Điều này sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đại học và sự phát triển của đất nước.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết cùng với sự tiến bộ về nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam và trước sức ép thay đổi nhanh chóng của thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hiện đã có sự chuyển biến trong tư duy, hành động từ những nhà hoạch định chính sách tới đội ngũ quản lý giáo dục, giảng viên, nhà khoa học, cộng đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá cơ sở giáo dục đại học khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo bao gồm: Cơ chế, chính sách, công tác quản lý, phát triển đội ngũ chuyên trách, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo, kết nối các nguồn lực trong và ngoài trường… tạo ra môi trường thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong giảng viên, sinh viên.

Đến nay, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được Đảng, Nhà nước xác định là động lực, đột phá chiến lược cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định, coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong các đột phá chiến lược quan trọng nhất tiến tới phát triển nhanh, bền vững.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổ trưởng Tổ tư vấn Ủy ban Quốc gia về Giáo dục và Đào tạo, đã đưa ra những nhận định quan trọng trong chiến lược phát triển đại học đổi mới sáng tạo.

Theo ông Đức, hiện nay, đổi mới sáng tạo ngày càng trở nên quan trọng và là tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững của các quốc gia. Đặc biệt, đổi mới sáng tạo đang trở thành yếu tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của các trường đại học trong nước và trên thế giới.

Nếu như các trường đại học không có năng lực đổi mới sáng tạo thì giáo dục đại học và khoa học công nghệ không trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, không có khả năng vốn hóa tri thức và gia tăng giá trị, nền kinh tế không có được chất xúc tác từ đại học và quốc gia không có động lực để phát triển.

Tại diễn đàn, Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng phát động các chương trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo như Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo công nghệ RnD to Startup 2024, chương trình Ươm tạo và thương mại hóa sản phẩm công nghệ VNU X-Sience, chương trình Hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ cho nhà khoa học VNU-IP; đồng thời ra mắt Ban điều hành mạng lưới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Đại học – Cao đẳng Việt Nam (VNEI), trao quyết định kết nạp các thành viên mới của VNEI.

 

Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Quốc gia là Sự kiện thường niên do Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp – Đại học Quốc gia Hà Nội khởi xướng và tổ chức dành cho cộng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, gợi ý phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam trở thành trung tâm sáng tạo của quốc gia và khu vực.

Diễn đàn là nơi các nhà hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tập đoàn lớn, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng thảo luận và tìm giải pháp phát triển cho Việt Nam trên nền tảng kinh tế tri thức và sáng tạo.

#box1715913671858{background-color:#7eb483}

Thùy Nga
Thùy Nga
Là biên tập viên của Diễn đàn kinh tế & tri thức với trách nhiệm nặng nề tôi luôn hoàn thiện và trao dồi những kỹ năng, kiến thức cần thiết cho bản thân để cập nhật những tin tức chính xác và nhanh nhất cho các độc giả

Diễn đàn có sự tham dự với hơn 500 đại biểu đến từ các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp/hiệp hội doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước cùng 50 thành viên của mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Với chủ đề “Xây dựng chiến lược nền tảng phát triển đại học định hướng đổi mới sáng tạo”, diễn đàn nhấn mạnh vào việc phát triển các trụ cột chính là chính sách – đào tạo – nghiên cứu, chuyển giao tri thức, giúp tập trung và sâu rộng hóa các vấn đề quan trọng, từ việc xây dựng chính sách để tạo điều kiện cho đổi mới, đến việc cải thiện quy trình đào tạo và tăng cường nghiên cứu cũng như chuyển giao tri thức và công nghệ từ trường đại học ra cộng đồng, doanh nghiệp.

Điều này sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đại học và sự phát triển của đất nước.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết cùng với sự tiến bộ về nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam và trước sức ép thay đổi nhanh chóng của thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hiện đã có sự chuyển biến trong tư duy, hành động từ những nhà hoạch định chính sách tới đội ngũ quản lý giáo dục, giảng viên, nhà khoa học, cộng đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá cơ sở giáo dục đại học khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo bao gồm: Cơ chế, chính sách, công tác quản lý, phát triển đội ngũ chuyên trách, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo, kết nối các nguồn lực trong và ngoài trường… tạo ra môi trường thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong giảng viên, sinh viên.

Đến nay, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được Đảng, Nhà nước xác định là động lực, đột phá chiến lược cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định, coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong các đột phá chiến lược quan trọng nhất tiến tới phát triển nhanh, bền vững.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổ trưởng Tổ tư vấn Ủy ban Quốc gia về Giáo dục và Đào tạo, đã đưa ra những nhận định quan trọng trong chiến lược phát triển đại học đổi mới sáng tạo.

Theo ông Đức, hiện nay, đổi mới sáng tạo ngày càng trở nên quan trọng và là tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững của các quốc gia. Đặc biệt, đổi mới sáng tạo đang trở thành yếu tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của các trường đại học trong nước và trên thế giới.

Nếu như các trường đại học không có năng lực đổi mới sáng tạo thì giáo dục đại học và khoa học công nghệ không trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, không có khả năng vốn hóa tri thức và gia tăng giá trị, nền kinh tế không có được chất xúc tác từ đại học và quốc gia không có động lực để phát triển.

Tại diễn đàn, Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng phát động các chương trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo như Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo công nghệ RnD to Startup 2024, chương trình Ươm tạo và thương mại hóa sản phẩm công nghệ VNU X-Sience, chương trình Hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ cho nhà khoa học VNU-IP; đồng thời ra mắt Ban điều hành mạng lưới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Đại học – Cao đẳng Việt Nam (VNEI), trao quyết định kết nạp các thành viên mới của VNEI.

 

Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Quốc gia là Sự kiện thường niên do Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp – Đại học Quốc gia Hà Nội khởi xướng và tổ chức dành cho cộng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, gợi ý phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam trở thành trung tâm sáng tạo của quốc gia và khu vực.

Diễn đàn là nơi các nhà hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tập đoàn lớn, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng thảo luận và tìm giải pháp phát triển cho Việt Nam trên nền tảng kinh tế tri thức và sáng tạo.

#box1715913671858{background-color:#7eb483}

Thùy Nga
Thùy Nga
Là biên tập viên của Diễn đàn kinh tế & tri thức với trách nhiệm nặng nề tôi luôn hoàn thiện và trao dồi những kỹ năng, kiến thức cần thiết cho bản thân để cập nhật những tin tức chính xác và nhanh nhất cho các độc giả

Bài viết liên quan