Quảng Ninh huỷ bỏ loạt công trình dự án quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất

Ngày 10/7, kết thúc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV đã thông qua nghị quyết về việc huỷ bỏ danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và thu hồi đất đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua nhưng quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ vào tờ trình số 1583/TTr-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ninh, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất huỷ bỏ 17 công trình dự án đã được thông qua danh mục thu hồi đất và 5 dự án đã thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

HUỶ BỎ 17 CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TRONG DANH MỤC THU HỒI ĐẤT

Trong số 17 công trình dự án đã thông qua danh mục thu hồi đất phải huỷ bỏ thì thị xã Đông Triều là địa phương đứng đầu với 10 công trình dự án phải huỷ bỏ. Theo đó, 2 dự án đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tại Nghị quyết số 333/NQ-HĐND (ngày 24/3/2021) là dự án nâng cấp tuyến đường từ đầu thôn Trại Dọc đi thôn Ninh Bình (xã Bình Khê) với quy mô sử dụng 0,02ha đất (chưa triển khai do khó khăn trong giải phóng mặt bằng) và dự án nhóm nhà ở, khu dịch vụ gắn với cải tạo cảnh quan khu vực trung tâm văn hoá thể thao tại phường Đức Chính và phường Đông Triều có quy mô sử dụng 11,79 ha đất (chưa triển khai thực hiện do chưa bố trí được kinh phí).

Tại thị xã Đông Triều còn có 5 dự án đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tại Nghị quyết 60/NQ-HĐND (ngày 9/12/2021) phải huỷ bỏ do phải huỷ bỏ quy hoạch. Đó là dự án khu đô thị phía Tây đường dân cầu Triều (phường Hồng Phong) quy mô sử dụng 48,49ha đất, dự án khu dân cư tại khu Vĩnh Thông (phường Mạo Khê) quy mô sử dụng 10,79ha đất, dự án khu dân cư đô thị Thọ Tràng (phường Yên Thọ) quy mô sử dụng 12,08ha đất, dự án khu dân cư đô thị mới Hưng Đạo (phường Hưng Đạo) quy mô sử dụng 32,4ha đất và dự án khu dân cư đô thị mới tại phường Mạo Khê và phường Yên Thọ quy mô sử dụng 22,1ha đất.

Ngoài ra, tại thị xã Đông Triều còn có 3 dự án khác cũng bị huỷ bỏ do phải huỷ bỏ quy hoạch gồm dự án khu đô thị Hồng Phong (phường Hồng Phong) quy mô sử dụng 49,1 ha đất (được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 18/6/2021), dự án khu dân cư hai bên đường dẫn cầu Triều quy mô sử dụng 18,72 ha đất tại phường Hồng Phong và dự án khu đô thị phía Bắc đường tránh quy mô sử dụng 42,88ha đất trên địa bàn 2 phường Hồng Phong và Đức Chính (cùng được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/7/2021).

Tại TP. Cẩm Phả có 2 công trình dự án bị huỷ bỏ là dự án khu đổ thải tại khu 7A (đường ngã 2) tại phường Quang Hanh và xã Dương Huy có quy mô sử dụng 14,2ha đất và dự án khu đô thị mới, tổ hợp dịch vụ, du lịch tại phường Quang Hanh quy mô sử dụng 163,6ha đất. Cả 2 dự án này bị huỷ bỏ vì từ năm 2022 và 2023, UBND TP. Cẩm Phả ra quyết định huỷ bỏ quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án.

Tại huyện Cô Tô có 3 công trình dự án bị huỷ bỏ gồm dự án điểm dân cư tại khu đất cạnh điểm trường mầm non có quy mô sử dụng 0,25 ha đất, dự án điểm dân cư tại khu đất đối diện khu dân cư Thuỷ Nguyên quy mô sử dụng 0,45 ha đất và dự án điểm dân cư tại khu đất từ nhà ông Thuy đến nhà ông Tình quy mô sử dụng 0,44 ha đất cùng thuộc thôn Nam Đồng (xã Đồng Tiến). Cả 3 dự án tại huyện Cô Tô chưa triển khai thực hiện do chưa bố trí được kinh phí.

Tại huyện Tiên Yên có 1 công trình dự án bị huỷ bỏ là dự án đường nối từ cầu giàn thép thông Đồng Châu đến quốc lộ 18A, xã Tiên Lãng (từ quốc lộ 4B qua xã Tiên Lãng đến quốc lộ 18A) với quy mô sử dụng đất là 6,3ha, lý do không phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất. Huyện Đầm Hà có 1 công trình dự án bị huỷ bỏ là dự án điểm dân cư thôn Tân Việt (xã Tân Bình), quy mô sử dụng 0,12 ha đất nhưng chưa triển khai do khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

HUỶ BỎ VÌ QUÁ 3 NĂM CHƯA CÓ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng huỷ bỏ 5 công trình dự án đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Trong số này, có 4 công trình dự án đã được đã được thông qua danh mục thu hồi đất. Theo đó, huyện Cô Tô có 2 dự án là dự án điểm dân cư tại khu đất đối diện khu dân cư Thuỷ Nguyên, quy mô chuyển mục đích 0,45ha đất trồng lúa và dự án điểm dân cư tại khu đất từ nhà ông Thuy đến nhà ông Tình (cùng thuộc thôn Nam Đồng, xã Đồng Tiến) có quy mô chuyển mục đích sử dụng 0,44ha đất trồng lúa.

Tại thị xã Đông Triều có dự án nhóm nhà ở, khu dịch vụ gắn với cải tạo cảnh quan khu vực trung tâm văn hoá thể thao tại phường Đức Chính và phường Đông Triều có quy mô chuyển mục sử dụng 9,74ha đất trồng lúa. Tại huyện Tiên Yên có dự án đường nối từ cầu giàn thép thôn Đồng Châu đến quốc lộ 18A (xã Tiên Lãng) với quy mô chuyển mục đích 1,69ha đất trồng lúa.

Ngoài ra, tại TP. Móng Cái có 1 công trình dự án đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất tại Nghị quyết số 333/NQ-HĐND (ngày 24/3/2021) phải huỷ bỏ là dự án điểm khai thác đất phục vụ thi công các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Móng Cái (điểm số 7) có quy mô chuyển mục đích sử dụng 1ha đất trồng lúa. Lý do phải huỷ bỏ vì từ năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định điều chỉnh ra khỏi kế hoạch nghiên cứu các địa điểm, khu vực thăm dò, khai thác sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025, UBND TP. Móng Cái đã ra quyết định thu hồi, huỷ bỏ quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Theo HĐND tỉnh Quảng Ninh, các công trình dự án này đều đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục thu hồi đất nhưng đã quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Theo khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi tại Điều 6 Luật số 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch), nếu sau 3 năm mà các công trình dự án này chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, huỷ bỏ…

 

HĐND tỉnh Quảng Ninh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo đối với từng dự án đảm bảo đồng bộ với các quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và pháp luật khác liên quan.

Đồng thời, chấn chỉnh chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đánh giá, đề xuất các dự án thu hồi đất không sát với nhu cầu phát triển của địa phương dẫn đến tình trạng vừa thu hồi đã trình huỷ bỏ.

#box1720665327200{background-color:#b5d4b7}

Thùy Nga
Thùy Nga
Là biên tập viên của Diễn đàn kinh tế & tri thức với trách nhiệm nặng nề tôi luôn hoàn thiện và trao dồi những kỹ năng, kiến thức cần thiết cho bản thân để cập nhật những tin tức chính xác và nhanh nhất cho các độc giả

Ngày 10/7, kết thúc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV đã thông qua nghị quyết về việc huỷ bỏ danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và thu hồi đất đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua nhưng quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ vào tờ trình số 1583/TTr-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ninh, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất huỷ bỏ 17 công trình dự án đã được thông qua danh mục thu hồi đất và 5 dự án đã thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

HUỶ BỎ 17 CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TRONG DANH MỤC THU HỒI ĐẤT

Trong số 17 công trình dự án đã thông qua danh mục thu hồi đất phải huỷ bỏ thì thị xã Đông Triều là địa phương đứng đầu với 10 công trình dự án phải huỷ bỏ. Theo đó, 2 dự án đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tại Nghị quyết số 333/NQ-HĐND (ngày 24/3/2021) là dự án nâng cấp tuyến đường từ đầu thôn Trại Dọc đi thôn Ninh Bình (xã Bình Khê) với quy mô sử dụng 0,02ha đất (chưa triển khai do khó khăn trong giải phóng mặt bằng) và dự án nhóm nhà ở, khu dịch vụ gắn với cải tạo cảnh quan khu vực trung tâm văn hoá thể thao tại phường Đức Chính và phường Đông Triều có quy mô sử dụng 11,79 ha đất (chưa triển khai thực hiện do chưa bố trí được kinh phí).

Tại thị xã Đông Triều còn có 5 dự án đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tại Nghị quyết 60/NQ-HĐND (ngày 9/12/2021) phải huỷ bỏ do phải huỷ bỏ quy hoạch. Đó là dự án khu đô thị phía Tây đường dân cầu Triều (phường Hồng Phong) quy mô sử dụng 48,49ha đất, dự án khu dân cư tại khu Vĩnh Thông (phường Mạo Khê) quy mô sử dụng 10,79ha đất, dự án khu dân cư đô thị Thọ Tràng (phường Yên Thọ) quy mô sử dụng 12,08ha đất, dự án khu dân cư đô thị mới Hưng Đạo (phường Hưng Đạo) quy mô sử dụng 32,4ha đất và dự án khu dân cư đô thị mới tại phường Mạo Khê và phường Yên Thọ quy mô sử dụng 22,1ha đất.

Ngoài ra, tại thị xã Đông Triều còn có 3 dự án khác cũng bị huỷ bỏ do phải huỷ bỏ quy hoạch gồm dự án khu đô thị Hồng Phong (phường Hồng Phong) quy mô sử dụng 49,1 ha đất (được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 18/6/2021), dự án khu dân cư hai bên đường dẫn cầu Triều quy mô sử dụng 18,72 ha đất tại phường Hồng Phong và dự án khu đô thị phía Bắc đường tránh quy mô sử dụng 42,88ha đất trên địa bàn 2 phường Hồng Phong và Đức Chính (cùng được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/7/2021).

Tại TP. Cẩm Phả có 2 công trình dự án bị huỷ bỏ là dự án khu đổ thải tại khu 7A (đường ngã 2) tại phường Quang Hanh và xã Dương Huy có quy mô sử dụng 14,2ha đất và dự án khu đô thị mới, tổ hợp dịch vụ, du lịch tại phường Quang Hanh quy mô sử dụng 163,6ha đất. Cả 2 dự án này bị huỷ bỏ vì từ năm 2022 và 2023, UBND TP. Cẩm Phả ra quyết định huỷ bỏ quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án.

Tại huyện Cô Tô có 3 công trình dự án bị huỷ bỏ gồm dự án điểm dân cư tại khu đất cạnh điểm trường mầm non có quy mô sử dụng 0,25 ha đất, dự án điểm dân cư tại khu đất đối diện khu dân cư Thuỷ Nguyên quy mô sử dụng 0,45 ha đất và dự án điểm dân cư tại khu đất từ nhà ông Thuy đến nhà ông Tình quy mô sử dụng 0,44 ha đất cùng thuộc thôn Nam Đồng (xã Đồng Tiến). Cả 3 dự án tại huyện Cô Tô chưa triển khai thực hiện do chưa bố trí được kinh phí.

Tại huyện Tiên Yên có 1 công trình dự án bị huỷ bỏ là dự án đường nối từ cầu giàn thép thông Đồng Châu đến quốc lộ 18A, xã Tiên Lãng (từ quốc lộ 4B qua xã Tiên Lãng đến quốc lộ 18A) với quy mô sử dụng đất là 6,3ha, lý do không phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất. Huyện Đầm Hà có 1 công trình dự án bị huỷ bỏ là dự án điểm dân cư thôn Tân Việt (xã Tân Bình), quy mô sử dụng 0,12 ha đất nhưng chưa triển khai do khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

HUỶ BỎ VÌ QUÁ 3 NĂM CHƯA CÓ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng huỷ bỏ 5 công trình dự án đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Trong số này, có 4 công trình dự án đã được đã được thông qua danh mục thu hồi đất. Theo đó, huyện Cô Tô có 2 dự án là dự án điểm dân cư tại khu đất đối diện khu dân cư Thuỷ Nguyên, quy mô chuyển mục đích 0,45ha đất trồng lúa và dự án điểm dân cư tại khu đất từ nhà ông Thuy đến nhà ông Tình (cùng thuộc thôn Nam Đồng, xã Đồng Tiến) có quy mô chuyển mục đích sử dụng 0,44ha đất trồng lúa.

Tại thị xã Đông Triều có dự án nhóm nhà ở, khu dịch vụ gắn với cải tạo cảnh quan khu vực trung tâm văn hoá thể thao tại phường Đức Chính và phường Đông Triều có quy mô chuyển mục sử dụng 9,74ha đất trồng lúa. Tại huyện Tiên Yên có dự án đường nối từ cầu giàn thép thôn Đồng Châu đến quốc lộ 18A (xã Tiên Lãng) với quy mô chuyển mục đích 1,69ha đất trồng lúa.

Ngoài ra, tại TP. Móng Cái có 1 công trình dự án đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất tại Nghị quyết số 333/NQ-HĐND (ngày 24/3/2021) phải huỷ bỏ là dự án điểm khai thác đất phục vụ thi công các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Móng Cái (điểm số 7) có quy mô chuyển mục đích sử dụng 1ha đất trồng lúa. Lý do phải huỷ bỏ vì từ năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định điều chỉnh ra khỏi kế hoạch nghiên cứu các địa điểm, khu vực thăm dò, khai thác sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025, UBND TP. Móng Cái đã ra quyết định thu hồi, huỷ bỏ quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Theo HĐND tỉnh Quảng Ninh, các công trình dự án này đều đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục thu hồi đất nhưng đã quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Theo khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi tại Điều 6 Luật số 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch), nếu sau 3 năm mà các công trình dự án này chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, huỷ bỏ…

 

HĐND tỉnh Quảng Ninh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo đối với từng dự án đảm bảo đồng bộ với các quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và pháp luật khác liên quan.

Đồng thời, chấn chỉnh chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đánh giá, đề xuất các dự án thu hồi đất không sát với nhu cầu phát triển của địa phương dẫn đến tình trạng vừa thu hồi đã trình huỷ bỏ.

#box1720665327200{background-color:#b5d4b7}

Thùy Nga
Thùy Nga
Là biên tập viên của Diễn đàn kinh tế & tri thức với trách nhiệm nặng nề tôi luôn hoàn thiện và trao dồi những kỹ năng, kiến thức cần thiết cho bản thân để cập nhật những tin tức chính xác và nhanh nhất cho các độc giả

Bài viết liên quan