Quảng Nam chấm dứt đà tăng trưởng âm

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 của địa phương này tăng 2,7% so với cùng kỳ. Tăng trưởng kinh tế của Quảng Nam đã có chuyển biến tích cực, tạm thời chấm dứt đà tăng trưởng âm trong quý 1 (giảm 1,5%), đạt mức tăng trưởng dương vào quý 2 (tăng 6,5%); 

Quy mô nền kinh tế gần 59.000 tỷ đồng; xếp vị thứ 26/63 tỉnh, thành phố; xếp vị thứ 7/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, xếp vị thứ 3/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung (sau Đà Nẵng và Bình Định).

Khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 4,7% so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp tăng 4,4%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo có mức đóng góp cao nhất, tăng 12%; ngành xây dựng tăng 6,1%. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 5,8%; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,8%.

Khu vực dịch vụ tăng 4,4% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt 4,6 triệu lượt, tăng 18%; trong đó: khách quốc tế đạt gần 3,1 triệu lượt, tăng 27% và khách nội địa đạt 1,5 triệu lượt, tăng 4%. Doanh thu du lịch đạt 3.870 tỷ đồng, tăng 11% và thu nhập xã hội từ du lịch đạt 9.095 tỷ đồng.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đảm bảo tiến độ; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,0% so với cùng kỳ.

Về thu hút vốn đầu tư, 6 tháng đầu năm, các cơ quan quản lý tỉnh Quảng Nam đã cấp mới 7 giấy phép đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký 124,24 triệu USD và 15 dự án đầu tư nội địa với vốn đăng ký hơn 4.245,3 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2023, Quảng Nam chỉ cấp 1 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đầu tư 1 triệu USD.

Theo thống kê, Quảng Nam hiện có 198 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 6,2 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Ngoài các dự án lớn vào Quảng Nam, vừa qua, một sự kiện đóng cửa nhà máy của doanh nghiệp FDI cũng khiến địa phương này hụt nguồn thu lớn. Cuối tháng 6, Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam đã xác nhận đã thông báo tạm dừng hoạt động nhà máy bia Heineken tại Quảng Nam.

Nhà máy này đi vào hoạt động từ năm 2007, dù quy mô nhỏ nhất trong 6 nhà máy khắp cả nước, Heineken Quảng Nam vẫn là doanh nghiệp đóng góp lớn vào nguồn thu địa phương và được tỉnh Quảng Nam nhiều lần ghi nhận.

Trước Covid-19, bình quân mỗi năm Heineken đóng góp ngân sách Quảng Nam từ 1.000 – 1.200 tỉ đồng. Tuy nhiên vài năm gần đây con số này liên tục sụt giảm. Riêng 3 tháng đầu năm 2024, Heineken đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 20 tỉ đồng.

Thùy Nga
Thùy Nga
Là biên tập viên của Diễn đàn kinh tế & tri thức với trách nhiệm nặng nề tôi luôn hoàn thiện và trao dồi những kỹ năng, kiến thức cần thiết cho bản thân để cập nhật những tin tức chính xác và nhanh nhất cho các độc giả

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 của địa phương này tăng 2,7% so với cùng kỳ. Tăng trưởng kinh tế của Quảng Nam đã có chuyển biến tích cực, tạm thời chấm dứt đà tăng trưởng âm trong quý 1 (giảm 1,5%), đạt mức tăng trưởng dương vào quý 2 (tăng 6,5%); 

Quy mô nền kinh tế gần 59.000 tỷ đồng; xếp vị thứ 26/63 tỉnh, thành phố; xếp vị thứ 7/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, xếp vị thứ 3/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung (sau Đà Nẵng và Bình Định).

Khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 4,7% so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp tăng 4,4%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo có mức đóng góp cao nhất, tăng 12%; ngành xây dựng tăng 6,1%. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 5,8%; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,8%.

Khu vực dịch vụ tăng 4,4% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt 4,6 triệu lượt, tăng 18%; trong đó: khách quốc tế đạt gần 3,1 triệu lượt, tăng 27% và khách nội địa đạt 1,5 triệu lượt, tăng 4%. Doanh thu du lịch đạt 3.870 tỷ đồng, tăng 11% và thu nhập xã hội từ du lịch đạt 9.095 tỷ đồng.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đảm bảo tiến độ; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,0% so với cùng kỳ.

Về thu hút vốn đầu tư, 6 tháng đầu năm, các cơ quan quản lý tỉnh Quảng Nam đã cấp mới 7 giấy phép đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký 124,24 triệu USD và 15 dự án đầu tư nội địa với vốn đăng ký hơn 4.245,3 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2023, Quảng Nam chỉ cấp 1 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đầu tư 1 triệu USD.

Theo thống kê, Quảng Nam hiện có 198 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 6,2 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Ngoài các dự án lớn vào Quảng Nam, vừa qua, một sự kiện đóng cửa nhà máy của doanh nghiệp FDI cũng khiến địa phương này hụt nguồn thu lớn. Cuối tháng 6, Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam đã xác nhận đã thông báo tạm dừng hoạt động nhà máy bia Heineken tại Quảng Nam.

Nhà máy này đi vào hoạt động từ năm 2007, dù quy mô nhỏ nhất trong 6 nhà máy khắp cả nước, Heineken Quảng Nam vẫn là doanh nghiệp đóng góp lớn vào nguồn thu địa phương và được tỉnh Quảng Nam nhiều lần ghi nhận.

Trước Covid-19, bình quân mỗi năm Heineken đóng góp ngân sách Quảng Nam từ 1.000 – 1.200 tỉ đồng. Tuy nhiên vài năm gần đây con số này liên tục sụt giảm. Riêng 3 tháng đầu năm 2024, Heineken đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 20 tỉ đồng.

Thùy Nga
Thùy Nga
Là biên tập viên của Diễn đàn kinh tế & tri thức với trách nhiệm nặng nề tôi luôn hoàn thiện và trao dồi những kỹ năng, kiến thức cần thiết cho bản thân để cập nhật những tin tức chính xác và nhanh nhất cho các độc giả

Bài viết liên quan