Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 25-2024

.container-xxl, .detail__content {/*max-width: 100% !important;*/}
.detail__content iframe[data-name=”animatecc”] {
width: 100% !important;
overflow: hidden;
position: relative;
/*z-index: 99999;*/
max-height: 100vh;
}
.align-center-image {
width: 1320px;
max-width: 1320px;
margin-left: -50% !important;
}
@media screen and (max-width: 720px) {
.align-center-image {
width: 100% !important;
max-width: 100%;
margin: 0 !important;
}
.detail__content iframe[data-name=”animatecc”] {
height: 100vh;
}
}

Thùy Nga
Thùy Nga
Là biên tập viên của Diễn đàn kinh tế & tri thức với trách nhiệm nặng nề tôi luôn hoàn thiện và trao dồi những kỹ năng, kiến thức cần thiết cho bản thân để cập nhật những tin tức chính xác và nhanh nhất cho các độc giả

.container-xxl, .detail__content {/*max-width: 100% !important;*/}
.detail__content iframe[data-name=”animatecc”] {
width: 100% !important;
overflow: hidden;
position: relative;
/*z-index: 99999;*/
max-height: 100vh;
}
.align-center-image {
width: 1320px;
max-width: 1320px;
margin-left: -50% !important;
}
@media screen and (max-width: 720px) {
.align-center-image {
width: 100% !important;
max-width: 100%;
margin: 0 !important;
}
.detail__content iframe[data-name=”animatecc”] {
height: 100vh;
}
}

Thùy Nga
Thùy Nga
Là biên tập viên của Diễn đàn kinh tế & tri thức với trách nhiệm nặng nề tôi luôn hoàn thiện và trao dồi những kỹ năng, kiến thức cần thiết cho bản thân để cập nhật những tin tức chính xác và nhanh nhất cho các độc giả

Bài viết liên quan