logo BNM

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP

Hướng dẫn kinh doanh không bỏ vốn

Kinh doanh chất xám, kinh doanh trí tuệ

Diễn đàn kinh tế tri thức

Công nghệ và trí tuệ

Tel: 096 28 22222

Email: diendankinhtetrithuc@gmail.com

Website: kinhdoanhkhongbovon.com

Diễn đàn hướng về cho rất nhiều hơn là nhận, biểu dương lòng nhân đạo, phát hiện bồi dưỡng nhân tài, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người gặp khó khăn, nâng cao trí tuệ cộng đồng, cập nhật hàng ngày trí tuệ Thế giới, khuyến khích sáng tạo, thúc đẩy xã hội ngày càng thông minh, văn minh và kinh doanh thông minh đúng luật pháp.

Giới thiệu về kinh tế tri thức
Bài toán kinh doanh
Kinh doanh không bỏ vốn
Ý tưởng mới trên thế giới vào kinh doanh
Ứng dụng công nghệ vào kinh doanh
Phần mềm kinh doanh BNM cung cấp

Chào mừng bạn đến với diễn đàn kinh tế tri thức, bước vào kinh doanh không bỏ vốn để thông minh hơn và giàu có hơn

Điều kiện trở thành doanh nhân BNM

Kinh doanh thông minh là gì?

Là khi bạn không có điều kiện thuận lợi bằng người khác, cùng làm ngành giống người khác, nhưng bạn vẫn kiếm được nhiều tiền hơn người khác, lại đỡ tốn thời gian, công sức và an toàn hơn người khác. Đó gọi là kinh doanh thông minh. Bạn phải thông thạo Luật pháp, sử dụng trí tuệ và bài toán kinh tế ứng dụng một cách khoa học vào kinh doanh.

Bạn hãy thành công hơn khi biết về kinhdoanhthongminh.vn

thunga

2019-04-02 04:48:34

Đã có 225 bài

Đã bình luận: 0

Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm 2018

Tại Việt Nam, trên thị trường kinh doanh chủ yếu là hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm đến hơn 95% số lượng các doanh nghiệp tham gia vào sản xuất, kinh doanh. Số lượng lao động của xã hội chiếm đến 51% là của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp hơn 40% GDP và 30% nguồn ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam trong nhiều năm qua vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Dẫn đến các doanh nghiệp này mãi là doanh nghiệp nhỏ không thể vươn lên thành doanh nghiệp tầm cỡ được. Nguồn vốn là một phần không thể thiếu trong sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Doanh nghiệp không thể kinh doanh lớn được nếu như chỉ dựa vào vốn của chính doanh nghiệp, và lợi nhuận thu được để lại tiếp tục đầu tư vào kinh doanh. Tình trạng kinh doanh như vậy sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn và không lớn mạnh được. Muốn làm ăn to thì cần phải vay vốn ngân hàng, huy động thêm nhiều nguồn quỹ đầu tư để làm ăn lớn, như vậy mới thoát được tình trạng kinh doanh nhỏ lẻ.

Ban hành luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Để đảm bảo hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam thì vừa qua Quốc hội đã thống nhất và ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018. Vì vậy, kể từ khi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có được những thuận lợi, và nhiều ưu đãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh như ưu đãi về tín dụng, ưu đãi về thuế, ưu đãi về mặt bằng. Những ưu đãi này sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp có đủ nguồn lực để phát triển kinh doanh, và việc kinh doanh của các doanh nghiệp này chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi hơn việc kinh doanh trong thời gian vừa qua là tự xoay sở.

Việc ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc ban hành các quy định cụ thể hóa, hướng dẫn các doanh nghiệp có thể vận dụng các ưu đãi của pháp luật để đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình. Tạo niềm tin cho các doanh nghiệp có động lực phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định như sau:  Là những doanh nghiệp có số lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội bình quân năm không đến 200 người và đáp ứng các tiêu chí sau:

– Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;

– Tông doanh thu của năm liền kề trước không quá 300 tỷ đồng;

Các doanh nghiệp thuộc vào trường hợp quy định nêu trên sẽ được áp dụng các chính sách ưu đãi về tín dụng, ưu đãi về thuế và ưu đãi về mặt bằng cũng như nhiều các ưu đãi khác so với doanh nghiệp lớn trong đó có ba ưu đãi mà các doanh nghiệp quan tâm nhất là về tín dụng, thuế và mặt bằng. Cụ thể như sau:

Ưu đãi về tín dụng

Vấn đề ưu đãi về tín dụng được quy định tại Điều 8: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng, và Điều 9: Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quy định về ưu đãi tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cụ thể là:

– Tăng dư nợ cho vay: Chính phủ sẽ có những chính sách theo từng thời kỳ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời khuyến khích các tổ chức tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn dựa trên sự xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và các biện pháp phù hợp khác. Nhà nước khuyến khích thành lập tổ chức tư vấn độc lập để có đánh giá, xếp hạng độ tín nhiệm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Quỹ bảo lãnh tín dụng: Quỹ bảo lãnh tín dụng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập là quỹ tài chính ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ bảo lãnh tín dụng sẽ thực hiện chức năng cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp sẽ dựa trên tài sản bảo đảm và phương án sản xuất, kinh doanh tính khả thi và sự tín nhiệm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì khả năng huy động vốn vay từ những quỹ tín dụng trước đây là rất khó vì thiếu các hỗ trợ cho các khoản vay của doanh nghiệp, doanh nghiệp muốn vay vốn cần có tài sản bảo đảm và tài sản bảo đảm thường được định giá rất thấp. Và nếu như doanh nghiệp không có tài sản bảo đảm thì việc vay vốn sẽ rất khó khăn, thậm chí doanh nghiệp sẽ không thể vay được vốn và vì thế quy mô của doanh nghiệp sẽ không thể lớn mạnh được. Việc các tổ chức tín dụng không dám cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi các doanh nghiệp này không có tài sản bảo đảm một phần cũng là do, các tổ chức tín dụng sẽ rất khó kiểm soát nguồn tiền khi cho các doanh nghiệp vay, và không đảm bảo được khả năng thu hồi vốn.

Chính vì vậy, việc ban hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ không chỉ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay được vốn mà vừa có những chính sách đảm bảo có thể hỗ trợ các tổ chức tín dụng đảm bảo được khoản tiền cho vay của mình. Như việc Chính phủ hỗ trợ theo từng thời kỳ, hay Quỹ bảo lãnh tín dụng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập ra.

Nguồn vốn là phần không thể thiếu để duy trì sự tồn tại của bất kỳ doanh nghiệp nào, nếu không có vốn thì doanh nghiệp sẽ không thể tiếp tục sản xuất, kinh doanh được nữa. Việt Nam, nếu không có những chính sách để kích thích các doanh nghiệp có khả năng tiếp cận được nguồn vốn thì sẽ không chỉ làm hạn chế sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa mà còn hạn chế cả sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

Ưu đãi về thuế

Vấn đề ưu đãi thứ hai trong quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mà các doanh nghiệp rất quan tâm là ưu đãi về thuế được quy định tại điều 10. Cụ thể ưu đãi về thuế như sau:

– Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng mức thuế suất doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc áp dụng này sẽ có thời hạn.

– Thêm vào đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ đượcáp dụng các thủ tục hành chính về thuế và kế toán thuế đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán.

Để đẩy mạnh sự tăng trưởng và phát triển cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì việc quy định các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế là rất cần thiết. Việc áp dụng việc ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp theo thời hạn sẽ giúp cho doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi để phát triển, và nâng cao được năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa về thuế là hoàn toàn phù hợp, chính sách này đã được áp dụng tại nhiều quốc gia trên Thế giới như Thái Lan, Indonesia, … Tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc mở rộng ngày 10/4/2017 về dự án Nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đa số các ý kiến trong Ủy ban đều cho rằng việc xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa làm cơ sở áp dụng mức thuế suất thấp hơn theo tiêu chí doanh thu là phù hợp, đúng bản chất kinh tế.

Việc quy định về chính sách hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp cũng sẽ phù hợp với thực tế quản lý thuế, và góp phần thúc đẩy các hộ kinh doanh chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp. Vì việc thành lập hộ kinh doanh và để giảm thuế và giảm các thủ tục hành chính nhà nước.

Ưu đãi về mặt bằng sản xuất

Vấn đề ưu đãi về mặt bằng được quy định tại Điều 11 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

– Chính quyền địa phương sẽ tiến hành bù giá cho nhà đầu tư hạ tầng, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp để giảm giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Số tiền này sẽ được trừ vào số tiền thuê đất cho nhà đầu tư hoặc hỗ trợ từ ngân sách của địa phương.

– Đối với hỗ trợ về mặt bằng sản xuất này sẽ không được áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn nước ngoài hoặc có vốn của nhà nước.

Hỗ trợ về mặt bằng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, kinh doanh là một chính sách ưu đãi rất thiết thực cho các doanh nghiệp. Vừa tạo điều kiện cho việc thuê mặt bằng dễ dàng, vừa giảm chi phí cho việc thuê mặt bằng để có thể đầu tư nhiều hơn vào hoạt động sản xuất kinh doanh.  Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, sẽ có thuận lợi hơn trong việc thuê mặt bằng kinh doanh, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển hiệu quả.

Đánh giá

Việc những quy định của pháp luật về những ưu đã của nhà nước về tín dụng, thuế và thuê mặt bằng sản xuất chắc chắn sẽ mang lại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất nhiều lợi ích, vừa yên tâm sản xuất kinh doanh vừa có thể tăng trưởng tốt. Như vậy, không chỉ có doanh nghiệp có lợi mà cũng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Chính sách này được áp dụng là phù hợp với thực tiễn quản lý, và cũng có nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng những chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, như một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia hay một số quốc gia khác trên Thế giới như Hàn Quốc, hay Hà Lan… dù không áp dụng trực tiếp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng lại quy định về mức thuế suất cho từng mức doanh thu của doanh nghiệp. Như vậy, những doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ luôn được áp dụng mức thuế suất thấp hơn các doanh nghiệp lớn khác.

Dù những chính sách của pháp luật sẽ rất có lợi cho doanh nghiệp. Nhưng việc đi vào thực tiễn áp dụng các chính sách này vào thực tiễn sẽ là cả một quá trình lâu dài. Và cần có những phương án áp dụng phù hợp đối với từng địa phương và từng lĩnh vực hoạt động. Vì Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ mới chỉ là luật khung. Cần có thời gian để ban hành các văn bản hướng dẫn luật như nghị định, thông tư hay quyết định về chính sách ưu đãi đối với từng địa phương cụ thể.

Trả lời

quang cao
quang cao
quang cao
quang cao
Thành viên online
  • Nguyencao2212
  • Anastar
Thông tin

Bản quyền thuộc về:

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÔNG BỎ VỐN ĐA QUỐC GIA BNM

Địa chỉ: Liền kề 2, vị trí 23, khu đô thị Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội

GPKD: 0108149414

Email: bnmidc@gmail.com

Website: diendankinhtetrithuc.com

Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông

© 2018 BNM Corporation. All Rights Reserved.